V2 (Vidue) távirányító

5.715 Ft

V2 (VIDUE) PHOX-2 távirányító

Távirányító, kétcsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
Régió kód
7.112 Ft

V2 (VIDUE) PHOX-4 távirányító

Távirányító, négycsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
Régió kód
23.241 Ft

V2 (Vidue) Wally 1-433 rádióvevő

Rádióvevő 1 csatornás fix/ugrókódos 433.92MHz-es rádióvevő
8.636 Ft

RC-166 V2 kiváltó távirányító

Távirányító, négycsatornás,433.92 MHz-es V2 távirányító kiváltására
Régió kód
30.353 Ft

V2 (Vidue) Wally 2-868 rádióvevő

Rádióvevő 2 csatornás fix/ugrókódos 868.30MHz-es rádióvevő
26.289 Ft

V2 (Vidue) Wally 2-433 rádióvevő

Rádióvevő 2 csatornás fix/ugrókódos 433.92MHz-es rádióvevő
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) PHOENIX-2 433 távirányító

Távirányító, kétcsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) PHOENIX-4 433 távirányító

Távirányító, négycsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) TSC4 távirányító

Távirányító, négycsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) TRC4 távirányító

Távirányító, négycsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) TXC2 távirányító

Távirányító, kétcsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) HANDY-2 távirányító

Távirányító, kétcsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) HANDY-4 távirányító

Távirányító, négycsatornás, ugrókódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) TRR1 távirányító

Távirányító, egycsatornás, fixkódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) TRR2 távirányító

Távirányító, kétcsatornás, fixkódos, 433.92MHz-es
NEM KAPHATÓ

V2 (VIDUE) TRR4 távirányító

Távirányító, négycsatornás, fixkódos, 433.92MHz-es